7 Common English Pronunciation Struggles and How Bridge Can Help

7 khó khăn thường gặp khi phát âm tiếng Anh và cách Bridge có thể hỗ trợ

Tiếng Anh có vô số quy tắc ngữ âm và giọng nên cũng không có gì ngạc nhiên khi người học có những thắc mắc như “Âm s và âm z khác nhau như thế nào?” hay “Tại sao âm b lại thành âm câm khi phát âm climb và tomb?” Đây là vấn đề nan giải bởi trước đây chưa có nhiều chương trình hỗ trợ...