Cách Sensay hoạt động?

Giới thiệu về Sensay

Sensay

Luyện nghe và nói tiếng Anh rất quan trọng đối với người học nhưng quá trình này có thể mất nhiều thời gian và gặp nhiều bất tiện.

Với Sensay, các chuyên gia giáo dục có thể tạo và phân bổ các bài tập nói thú vị với chức năng chấm điểm tự động — cộng thêm phản hồi tức thì, tùy chỉnh cho từng người học.

Khuyến khích luyện nghe và nói nhiều hơn, giúp học sinh nhận được phản hồi tức thì về cách phát âm và theo dõi tiến độ học tập của mình trên cùng một nền tảng.

Sensay giúp việc luyện nói tiếng Anh trở nên thú vị và tự chủ, đồng thời mang lại thời gian giảng dạy chất lượng cho giáo viên.

Sensay
Giới thiệu về Sensay

Line Account: @062vnwqi

Cộng đồng